ads

Src5 için gerekenler

SRC 5,    (TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI)

1)-   ARANAN ŞARTLAR:

  • Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe ,
  • T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
  • Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
  • Tahsil durumunu gösteren belge (İlk öğretim okulundan mezun olunmuş DİPLOMA fotokopisi. )
  • Dört adet resim.

2)-   Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “C” Sınıfı Sürücü Belgesi, (Kamyon kullanacaklar için) “D” Sınıfı Sürücü Belgesi, (Çekici kullanacaklar için) “E”  sınıfı sürücü belgesi olanlar da; SRC 5, Türü  Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

 3)- Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitim aldığını gösteren belgeye sahip olmaları. (Bu eğitim ve belge okulumuz tarafından verilir.)

4)- Tehlikeli madde taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

5)- Uluslar arası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyet bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şarttır.

 Not:  SRC 1, alan  SRC 2, -  SRC 3, alan SRC 4 ‘ ü almış sayılır

Egitim ve gretim
Copyright © 2008 Src Belgesi

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!