ads

Src4 için gerekenler

SRC 4 Belgesi,   (YURTİÇİ  EŞYA – KARGO TAŞIMACILIĞI)1)- ARANAN ŞARTLAR:

  • Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe ,
  • T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
  • Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
  • Tahsil durumunu gösteren belge (İlk öğretim okulundan mezun olunmuş DİPLOMA  fotokopisi. )
  • Dört adet resim.

2)- Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “B” sınıfı sürücü belgesi  (otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklar için) olanlar; SRC 4, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler. “C “sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için) olanlar “D” ve “E” sınıfı sürücü  belgesi olanlarda; SRC 4, Türü  Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3)- Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

Egitim ve gretim
Copyright © 2008 Src Belgesi

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!