ads

Src2 için gerekenler

SRC 2,   (YURT İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI)

 1)-  ARANAN ŞARTLAR:

  • Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe ,
  • T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
  • Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
  • Tahsil durumunu gösteren belge (Lise veya dengi okulların birinden mezun olunmuş, DİPLOMA  fotokopisi. )
  • Dört adet resim.

 2)- Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “E” sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için) olanlar “B”, “C” ve “D” sınıfı  sürücü belgeleri olanlarda; SRC 2, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3)- Yolcu Taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

Egitim ve gretim
Copyright © 2008 Src Belgesi

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!