ads

Src sınavı kuralları

SRC SINAVI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Sınava gelirken‎, ‎bu belge ile birlikte Nüfus hüviyet cüzdanı‎, ‎sürücü belgesi veya kimlik niteliği ‎

taşıyan belge ve belgeler hazır bulundurulmalıdır‎.‎Sınava gelirken yumuşak uçlu kurşun kalem‎, ‎silgi ve sınav esnasında kullanılacak diğer kırtasiye ‎malzemeleri hazır bulundurulmalıdır‎, ‎sınav süresince‎, ‎sınav katılımcıları arasında malzeme alış‎-‎verişi ‎olmayacaktır‎.‎

Sınav gözlemcisinin vereceği talimat ve uyarılara uyunuz‎. ‎Gerekli görülen durumlarda sınav ‎gözlemcisi‎/ ‎gözlemcilerinin sınava müdahale etme hakkı vardır‎.‎

Gerek görüldüğü takdirde‎, ‎sınava ilişkin uyarı‎, ‎talimat‎, ‎duyuru ve iptaller Ulaştırma Bakanlığı ve ‎Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü ile bu kurumlar tarafından yetki verilen diğer kurumlar tarafından ‎yetkili yayın organları aracığıyla yapılır‎.‎

Not‎: ‎Adayların sınav saatinden ‎30 ‎dakika önce sınav salonunda bulunması gerekmektedir‎.‎

Egitim ve gretim
Copyright © 2008 Src Belgesi

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!