ads

Psikoteknik Rapora İlişkin usul ve esaslar

Psikoteknik Rapora İlişkin usul ve esaslar C) Hız ve Mesafe Algılama: Hareket halindeki objelerin hareket hızlarının ve hedefe olan uzaklıklarının tahmin edilebilmesi üzerine kurulu bir test ile ölçülmelidir. 1) Testte, hareket hızı ve hedefe uzaklığı değişken olan bir o

Psikoteknik Rapora İlişkin usul ve esaslar

Psikoteknik Rapora İlişkin usul ve esaslar Bilgisayar Destekli Psiko-teknik Değerlendirme Testlerin Türkiye Toplumu Özelliklerine Göre Hazırlanmış Norm Çalışmasına Sahip Olduğunun Belgelenmesi Bu Cetvelde tanımlanan yetenek alanları için geliştirilmiş bilgisayar destekli p

PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME

PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME 4 SAYILI CETVEL PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME VE PSİKİYATRİ UZMANI MUAYENESİNDE SÜRÜCÜLERDE ARANILACAK ŞARTLAR İLE DEĞERLENDİRME VE MUAYENEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Psiko-teknik değerlendirmenin amacı, sürücül

Psikoteknik Değerlendirme

Psikoteknik Değerlendirme Madde 79- Kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını işleyen sürücüler, ekte yer alan 4 sayılı Cetvel’de tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tab

Psikoteknik Nedir?

Psikoteknik Nedir? Sürücülerin sürüşle ilgili özel bilişsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımını sağlayan standart testlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı bir değerlendirme sistemidir. Temel bilişsel beceriler “dikkat, al
|
Egitim ve gretim
Copyright © 2008 Src Belgesi

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!